รากแก้วมหิดลจัดกิจกรรม “เก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง”

22 เมษายน 2561 นักศึกษารากแก้วมหิดล จัดกิจกรรม “เก็บเกี่ยวเลี้ยวตามคลอง” ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวโอวาทให้กำลังใจแก่นักศึกษารากแก้ว ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากการศึกษาคุณภาพดินและน้ำของพื้นที่ศูนยการเรียนรู้เกษตรชุมชน หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และในครั้งนี้นักศึกษารากแก้วได้ช่วยกันนำผักตบชวาขึ้นมาจากคลองโยงและคลองกำนันขาว เพื่อนำมาเตรียมทำเป็นส่วนผสมของดินพร้อมปลูกผักตบชวา และส่งมอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินและน้ำจากกิจกรรมที่ผ่านมาให้กับชุมชนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเรื่องดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรต่อไป การดำเนินกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา: ภาคเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรากแก้ว กองกิจการนักศึกษา และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.