Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018
27 เมษายน 2561 โครงการรากแก้วมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา เรียนรู้แนวทางการทำงานของชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเรียนรู้แนวคิด หลักวิชาและหลักปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยดึงศักยภาพของตัวเองไปร่วมพัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยมีการบรรยายแนวความคิดของ ‘Local Alike’ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.