พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลพบเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิรากแก้ว, กองกิจการนักศึกษา และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ได้เข้าพบเกษตรอำเภอพุทธมณฑล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการเกษตรรากแก้ว มหิดล ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาภาคเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เกษตรอำเภอพุทธมณฑลได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านเกษตรกรรม และให้ข้อมูลการติดต่อแกนนำเกษตรกรผู้ดูแลโรงเรือนทั้ง 50 โรงเรือน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยจากปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลต่อไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.